5. Řešení finančních vztahů mezi TCP a MČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Řešení finančních vztahů mezi TCP a MČ Praha 5

Host: Ing. Antonín Schneider, manager TCP
Nedořešené finanční záležitosti mezi MČ P5 a TCP:
1. MČ P5 neuhradila TCP náklady, vynaložené na rekonstrukci kuchyně v roce 2005; Obvodní soud určil, že došlo k neoprávněnému obohacení MČ P5 a doporučil mimosoudní vyrovnání
2. MČ P5 nauhradila TCP náklady, vynaložené na opravu havarijního stavu toalet v roce 2014; znalecký posudek Ing. Roubíčka (na základě požadavku MČ P5) stanovil cenu oprav na 1,788 mil. Kč, dodavatelem stavebních prací bylo TCP fakturováno 2,170 mil. Kč
Kontrolní výbor

Doporučuje RMČ:

  1. projednat vyúčtování nákladů dvou etap rekonstrukce kuchyně z roku 2005 v kontextu doporučení soudu o mimosoudním vyrovnání

  2. zajistit revizní posudek na rozdíl mezi cenou stanovenou posudkem znalce Ing. Roubíčka a fakturami předloženými TCP

Hlasování: v bodě I. 1. 7 / 0 / 0
v bodě I. 2. 6 / 0 / 1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě