1. Schválení programu 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 11. 2015 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 11. zasedání KV ZMČ Praha 5

Na základě informace nově zvoleného člena pana Romana Štěpaře o bydlišti mimo území MČ Praha 5 došlo k pochybnostem o platnosti jeho členství.
Pan Roman Štěpař se z tohoto důvodu neúčastnil hlasování k jednotlivým bodům programu.
Kontrolní výbor

Žádá:

  1. o zajištění stanoviska MHMP ke členství ve výborech ZMČ Praha 5 v případě občana s trvalým bydlištěm v jiné městské části

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Hlasování: 8 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě