7. Kontrola veřejné zakázky Revitalizace parku Na Skalce

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 8. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/7/2015
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Kontrola veřejné zakázky Revitalizace parku Na Skalce

Kontrolní výbor

Schvaluje:

 1. zprávu o kontrole veřejné zakázky Revitalizace parku Na Skalce

   

  Hlasování:  4 / 0 / 3

Bere na vědomí:

 1. zprávu o kontrole veřejné zakázky Revitalizace parku Na Skalce

   

  Hlasování:  7 / 0 / 0

Vyzývá:

 1. kompetentního člena RMČ Praha 5 pana Viktora Čahoje, aby se písemně vyjádřil k předložené zprávě o kontrole veřejné zakázky Revitalizace parku Na Skalce v termínu do 20.08.2015

   

  Hlasování:  7 / 0 / 0

Pověřuje:

 1. předsedu KV ZMČ Praha 5, aby seznámil se zprávou o kontrole veřejné zakázky Revitalizace parku Na Skalce zastupitelstvo MČ Praha 5 na jeho nejbližším zasedání

   

  Hlasování:  7 / 0 / 0

Doporučuje:

 1. zastupitelstvu MČ Praha 5 na základě zprávy o kontrole navrhnout kontrolu veřejné zakázky řídícím orgánem

   

  Hlasování:  4 / 0 / 3

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě