9. Kontrola vybraných veřejných zakázek – časopis Pražská pětka

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/9/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola vybraných veřejných zakázek – časopis Pražská pětka

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. zahájení kontroly veřejné zakázky na výběr zpracovatele časopisu Pětka pro vás

Ukládá:

  1. zpracovat zprávu o kontrole veřejné zakázky na výběr zpracovatele časopisu Pětka pro vás
    Termín plnění: 31. 7. 2015
Hlasování: 6 / 0 / 0