8. Podnět ke kontrole VZ Revitalizace parku Na Skalce

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/8/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Podnět ke kontrole VZ Revitalizace parku Na Skalce

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. doručený podnět ke kontrole veřejné zakázky “Revitalizace parku Na Skalce”

Ukládá:

  1. zpracovat zprávu o kontrole veřejné zakázky “Revitalizace parku Na Skalce”
    Termín plnění: 31. 7. 2015

Schvaluje:

  1. zahájení kontroly veřejné zakázky “Revitalizace parku Na Skalce”

Hlasování: 7 / 0 / 0