7. Kontrola aktuálnosti webových stránek MČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/7/2015
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru otevřená radnice ZMČ Praha 5

Kontrola aktuálnosti webových stránek MČ Praha 5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. … …

Ukládá:

  1. zaslat všem členům kontrolního výboru písemnou zprávu o kontrole aktuálnosti vybraných webových stránek MČ Praha 5
    Termín plnění: 30. 6. 2015

Pověřuje:

  1. předsedu výboru, aby zorganizoval samostatné jednání výboru s tématem aktuálnosti webových stránek MČ Praha 5 a pozval na něj kompetentního radního pana Viktora Čahoje

Hlasování: 7 / 0 / 0