6. Kontrola areálu Pod Žvahovem

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola areálu Pod Žvahovem

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. informace o kontrole areálu Pod Žvahovem s tím, že ostatní nevyjasněné záležitosti mezi MČ P5 a TCP bude řešit ustavená pracovní skupina ve složení: Martin Slabý, Bc. Martin Damašek, Ing. Ondřej Velek

Hlasování: 6 / 0 / 1