3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.03.2015 – 30.04.2015

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16.03.2015 – 30.04.2015

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. výsledky kontroly plnění usnesení rady MČ Praha 5 za období od 16.03.2015 do 30.04.2015

Hlasování: 6 / 0 / 0