2. Schválení zápisu z 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení zápisu z 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. zápis z 5. zasedání KV ZMČ Praha 5

Hlasování: 6 / 0 / 0