11. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/11/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Souhlasí:

  1. aby součástí ústní zprávy, podané předsedou na zasedání ZMČ Praha 5 dne 11.06.2015 v bodu Informace z výborů, byla žádost o zlepšení předávání podkladů ke kontrolám členům kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Bere na vědomí:

  1. že příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se koná dne 13.07.2015

Hlasování: 6 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě