10. Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/10/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Plán činnosti KV ZMČ Praha 5 na II. pololetí 2015

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. provedení kontroly výběrových řízení na poskytování právních služeb a prověření jejich potřeby

  2. provedení kontroly vybraných IT zakázek a jejich potřeby

  3. provedení kontroly zveřejňování žádostí o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  4. provedení kontroly vybraných veřejných zakázek malého rozsahu

  5. provedení kontroly plnění norem systému ISO 9001 v MČ Praha 5

  6. provedení kontroly způsobu výběru uchazečů k nabídkovým řízením mimo zákona o veřejných zakázkách

  7. provedení kontroly financování a ekonomické efektivity Nadace PQR

  8. provedení kontroly odpovědnosti za ztrátu dotace na projekt e-Government

  9. provedení kontroly odpovědnosti za vrácení části dotace pro Informační centrum Praha 5

Hlasování: 6 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě