1. Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 8. zasedání KV ZMČ Praha 5

Hlasování: 6 / 0 / 0