3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.02.2015 – 15.03.2015

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 13. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.02.2015 – 15.03.2015

Vzhledem k množství uložených úkolů není v moci kontrolního výboru ZMČ Praha 5 provádět věcnou kontrolu každého usnesení RMČ Praha 5. Z tohoto důvodu je členům výboru na každém zasedání předkládán seznam úkolů splněných, odložených, příp. zrušených (kontrola plnění úkolů dle uložených termínů) a v případě problémů se kontrolní výbor zaměří na kontrolu konkrétního usnesení RMČ Praha 5.
Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. požadavek na schvalování kontroly plnění usnesení RMČ Praha 5 kontrolním výborem ZMČ Praha 5

  2. že jednací řád rady MČ Praha 5 stanovuje v § 13 povinnost předkládat na zasedání RMČ kontrolu plnění usnesení 1x za 14 dní. KV ZMČ Praha 5 se však schází 1x za měsíc.

  3. kontrolu plnění usnesení rady MČ Praha 5 za období 01.02.2015 – 15.03.2015

Souhlasí:

  1. s prováděním kontroly plnění usnesení již zavedeným způsobem, tj. vzetím na vědomí přehledu splněných/odložených úkolů RMČ Praha 5 s věcnou kontrolou konkrétních úkolů v případě pochybností

Pověřuje:

  1. předsedu kontrolního výboru ZMČ Praha 5 M. Slabého podepisováním návrhů usnesení “Kontrola plnění úkolů z RMČ Praha 5” bez projednání v KV ZMČ Praha 5

Hlasování: 7 / 0 / 0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě