6. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/6/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Odkládá:

  1. projednání stížnosti na neprodloužení nájemní smlouvy paní … z důvodu nedostatku informací o případu na příští zasedání KV ZMČ

Bere na vědomí:

  1. upřesnění jednotlivých garantů za kontroly prováděné v březnu 2015:

    Ing. O. Velek (ve spolupráci s VOR): Kontrola vyřizování petic za II. pololetí 2014 a Kontrola aktuálnosti vybraných webových stránek samosprávy a intranetu

    M. Slabý: Kontrola údržby veřejných prostranství ve správě MČ Praha 5

Bere na vědomí:

  1. že příští zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 5 se koná dne 13.04.2015 od 16,00 hodin

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě