5. Kontrola smlouvy o provozování trhů

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola smlouvy o provozování trhů

Uzavřená smlouva je v rozporu s tržním řádem, a to překročením max. povoleného počtu prodejních stánků (dle tržního řádu max. 45 stánků, ve smlouvě až 70 stánků).
Jakékoliv trhy kromě vánočních a velikonočních se musí podle tržního řádu konat v období od 06.05. do 21.10. Pořádání valentýnských, gurmánských aj. trhů mimo uvedené období je v rozporu s tržním řádem.
Provozovatel trhů společnost Lucky service s. r. o. porušil smluvní podmínku písemně ohlásit počet dní záboru veřejného prostranství do 15.12.2014 pro konání trhů v roce 2015.
Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. zprávu o kontrole provozování trhů provedené Odborem živnostenským ÚMČ Praha 5

  2. stanovisko MHMP k dodržování tržního řádu

Doporučuje:

  1. zastupitelstvu MČ Praha 5, aby pověřilo radu MČ Praha 5 přešetřením možnosti podáním výpovědi podle článku 9 bodu 2) smlouvy o provozování trhů a zahájením kroků vedoucích k ukončení smluvního vztahu podle jmenovaného ustanovení smlouvy o provozování trhů