3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. výsledky kontroly plnění usnesení RMČ Praha 5 za období od 01.01.2015 do 31.01.2015