1. Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

 1. program 4. zasedání KV ZMČ Praha 5:

   

  1)   Schválení programu 4. zasedání KV ZMČ Praha 5

  2)   Schválení zápisu ze 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

  3)   Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

  4)   Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

  5)   Kontrola smlouvy o provozování trhů

  6)   Kontrola smlouvy na pronájem NP Preslova 5

  7)   Kontrola areálu TCP Pod Žvahovem

  8)   Různé