7. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

 1. informace k TCP – areál Pod Žvahovem:

  – byla podána žádost o grant na zateplení areálu

  – správu areálu podle zástupců TCP neprovádí spol. Centra a. s. v požadované kvalitě

  KV žádá o následující informace:

  A) Kdo pronajal školnický byt v areálu Pod Žvahovem

  B) Jak je využívána tělocvična v areálu

  C) Kdo a do kterých prostor v areálu investoval v rámci oprav a údržby (týkaly se i nevyužívaných prostor?) 

Souhlasí:

 1. s provedením kontroly využití objektu K Dalejím 480a, Praha 5 v Prokopském údolí (informační centrum, výstavní sál, knihovna, klubovna, ubytovna pro brigádníky, správcovské byty)

Schvaluje:

 1. statut kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dle přílohy

Bere na vědomí:

 1. že příští řádné zasedání výboru se koná dne 02.03.2015 od 16,00 hodin

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě