1. Schválení programu 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 2. 2015 jako řádné
číslo usnesení 3/1/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Schválení programu 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Schvaluje:

 1. program 3. zasedání KV ZMČ Praha 5:

   

  1) Schválení programu 3. zasedání KV ZMČ Praha 5

  2) Schválení zápisu z 2. zasedání KV ZMČ Praha 5

  3) Volba místopředsedů KV ZMČ Praha 5

  4) Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 01.12.2014-31.12.2014

  5) Prošetření smluvního vztahu ohledně provozování farmářských trhů

  6) Prověření stížnosti na nevýhodnou smlouvu se společností Charmar a. s.

  7) Projekt “Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na Praze 5” (betonové květináče)

  8) Různé

   

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě