6. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 5. 1. 2015 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2015
Předkladatel: Slabý Martin, člen zastupitelstva a předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. že příští řádné zasedání kontrolního výboru ZMČ Praha 5 se koná dne 02.02.2015 od 16:00 hodin

Souhlasí:

  1. s účastí pracovníků Odboru interního auditu a kontroly na zasedáních KV ZMČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě