7. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 1. 12. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2014
Předkladatel: 0

Různé

Kontrolní výbor

Doporučuje:

  1. provést školení nových členů výboru v oblasti informačních systémů MČ Praha 5

Bere na vědomí:

  1. že příští zasedání KV ZMČ Praha 5 se koná dne 05.01.2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě