10. Různé:

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 8. 9. 2014 jako řádné
číslo usnesení 42/10/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Různé:

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. doplňující informace k nákladům za IT služby za období 2010 – 2014

  2. že kontrolu aktuálnosti webových stránek a intranetu MČ Praha 5 provede Bc. Herold a Ing. Velek

  3. že příští zasedání výboru se bude konat dne 06.10.2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě