5. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 2. 6. 2014 jako řádné
číslo usnesení 40/5/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. podnět k přezkumu výběrového řízení na výběr nájemce nebytových prostor v budově čp. 68, k. ú. Smíchov (Portheimka)

Schvaluje:

  1. plán činnosti KV ZMČ Praha 54 na II. pololetí 2014

Bere na vědomí:

  1. termíny konání zasedání KV ZMČ Praha v II. pololetí 2014:

    07.07.2014, 04.08.2014, 01.09.2014, 06.10.2014, 03.11.2014, 01.12.2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě