6. Kontrola vybraných neinv. příspěvků

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 39/6/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Kontrola vybraných neinv. příspěvků

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. zprávu o kontrole a konstatuje nezveřejnění dvou ze tří kontrolovaných smluv v modulu “Evidence smluv” na webových stránkách MČ Praha 5

Ukládá:

  1. předložit návrh na zlepšení modulu “Evidence smluv” na zasedání ZMČ Praha 5
    Termín plnění: 30. 6. 2014
  2. zajistit přehled výdajů na zajištění IT služeb za období 2010-2014
    Termín plnění: 2. 6. 2014

Doporučuje:

  1. zastupitelstvu MČ Praha 5 zlepšit zejména popisnou část modulu “Evidence smluv”