6. Kontrola vybraných neinv. příspěvků

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 39/6/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Kontrola vybraných neinv. příspěvků

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. zprávu o kontrole a konstatuje nezveřejnění dvou ze tří kontrolovaných smluv v modulu “Evidence smluv” na webových stránkách MČ Praha 5

Ukládá:

  1. předložit návrh na zlepšení modulu “Evidence smluv” na zasedání ZMČ Praha 5
    Termín plnění: 30. 6. 2014
  2. zajistit přehled výdajů na zajištění IT služeb za období 2010-2014
    Termín plnění: 2. 6. 2014

Doporučuje:

  1. zastupitelstvu MČ Praha 5 zlepšit zejména popisnou část modulu “Evidence smluv”

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě