5. Kontrola vybraného střediska CSOP

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 39/5/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Kontrola vybraného střediska CSOP

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. zprávu o kontrole DSS Na Neklance