4. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 28. 3. 2014 – 20. 4. 2014

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 39/4/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5 za období 28. 3. 2014 – 20. 4. 2014

Kontrolní výbor

Konstatuje:

  1. splnění usnesení č. 26/50/2013/1.1, 27/7/2013/1.1, 27/31/2013/1.1, 28/5/2013/1.2, 28/21/2013/1.1,  28/36/2013/1.1, 29/28/2013/1.1, 29/29/2013/1.1, 30/3/2014/1.1, 30/3/2014/1.2,  30/20/2014/1.1, 30/22/2014/1.1, 31/3/2014/1.1, 31/11/2014/1.1, 31/12/2014/1.1, 31/15/2014/1.1, 31/16/2014/1.1, 31/18/2014/1.1, 31/19/2014/1.1, 31/20/2014/2.1, 31/20/2014/1.1, 31/21/2014/1.1, 31/21/2014/2.1, 31/24/2014/1.1, 31/25/2014/1.1, 31/26/2014/1.1, 31/27/2014/1.1, 31/31/2014/1.1, 31/32/2014/1.1, 31/33/2014/1.1, 31/34/2014/1.1, 31/35/2014/1.1, 31/37/2014/1.1, 31/38/2014/1.1, 31/39/2014/1.1, 31/40/2014/1.1, 31/41/2014/1.1, 31/42/2014/1.1, 31/43/2014/1.1 a 31/44/2014/1.1

  2. návrh na odložení usnesení č. 9/64/2007/1.1 z 14. 3. 2014 na 15. 5. 2014, 16/28/2012/1.1 z 31. 3. 2014 na 31. 12. 2014, 26/7/2013/2.1 z 31. 3. 2014 na 31. 5. 2014, 26/50/2013/3.1 z 31. 3. 2014 na 30. 6. 2014,  28/36/2013/3.1 z 1. 3. 2014 na 30. 6. 2014