3. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 39/3/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. informaci o kontrole plnění usnesení RMČ Praha 5 za období 16. 3. 2014 – 15. 4. 2014