2. Zápis

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 39/2/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Zápis

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. zápis z 38. zasedání KV ZMČ Praha 5 dle přílohy