1. Program

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 39/1/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Program

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 39. zasedání KV ZMČ Praha 5 dle přílohy