4. Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2013

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 38/4/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Kontrola vybraných investičních akcí za rok 2013

Kontrolní výbor

Konstatuje:

  1. že ve většině kontrolovaných akcí docházelo k opakovanému porušování termínů podpisu smluv stanovených usnesením rady MČ Praha 5

  2. že u 3-4 investičních akcí došlo k navýšení ceny díla z důvodu nedostatečné projektové dokumentace

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě