11. Různé

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 7. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 38/11/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva

Různé

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. stížnost na postup tajemníka ÚMČ Praha 5 ve věci prac. poměru Mgr. Vanišové a návrh odpovědi stěžovatelce

  2. stanovisko MHMP k neschválení připomínek k aktualizaci ZUR zastupitelstvem MČ Praha 5

  3. vyjádření M. Šestáka k plnění usnesení ZMČ Praha 5 č. 27/5/2013

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě