6. Kontrola vyřizování petic za II. pololetí 2013

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 37/6/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ P5

Kontrola vyřizování petic za II. pololetí 2013

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. zprávu o kontrole vyřizování petic za II. pololetí 2013 dle přílohy

  2. stanovisko k projednání petice Park Vidoule zastupitelstvem MČ Praha 5

Ukládá:

  1. obrátit se s otázkou nutnosti utajení jmen petentů na zveřejňovaných dokumentech na tajemníka ÚMČ Praha 5 a na UOOU
    Termín plnění: 30. 5. 2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě