5. Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 37/5/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ P5

Kontrola plnění usnesení ZMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Konstatuje:

  1. splnění usnesení č. 26/31/2013/1.2, 27/4/2013/1.2, 27/37/2013/1.1, 28/5/2013/1.1, 28/16/2013/1.1, 29/2/2013/1.1, 29/8/2013/1.1, 29/15/2013/1.1, 29/16/2013/1.1, 29/19/2013/1.1, 29/20/2013/1.1, 29/22/2013/1.1, 29/27/2013/1.1, 29/35/2013/1.1, 29/36/2013/1.1, 29/37/2013/1.1, 29/38/2013/1.1, 30/6/2014/1.1, 30/9/2014/1.1, 30/10/2014/1.1, 30/11/2014/1.1, 30/12/2014/1.1, 30/14/2014/1.1, 30/15/2014/1.1 a 30/18/2014/1.1

  2. návrh na odložení usnesení č. 9/64/2007/1.1 ze 7. 2. 2014 na 14. 3. 2014 a 29/12/2013/1.1 z 31. 1. 2014 na 31. 3. 2014