4. Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 37/4/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ P5

Kontrola plnění usnesení RMČ Praha 5

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. informace o plnění usnesení RMČ Praha 5