2. Různé:

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 37/2/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ P5

Různé:

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. informace ohledně nájemní smlouvy s TCP Praha podané radním M. Šestákem

Ukládá:

  1. připravit odpověď Kontrolnímu výboru ZHMP ve věci (ne)uzavření nájemní smlouvy s TCP Praha a jejího nezveřejnění v Evidenci smluv na webu MČ Praha 5
    Termín plnění: 30. 4. 2014

Žádá:

  1. člena rady MČ Praha 5 M. Šestáka o písemné vyjádření k (ne)uzavření nájemní smlouvy s TCP Praha 5

Ukládá:

  1. pokračovat v kontrole kvality správy areálu Pod Žvahovem 21b/463
    Termín plnění: 30. 4. 2014

Bere na vědomí:

  1. stanovisko MHMP k prodeji pozenků Nad Hliníkem

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě