1. Program

Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 3. 2014 jako řádné
číslo usnesení 37/1/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ P5

Program

Kontrolní výbor

Schvaluje:

  1. program 37. zasedání KV ZMČ Praha 5 dle přílohy