7. Podnět ve věci údajného pochybení při správě a údržbě majetku – areál Pod Žvahovem

17/05/2017
Zasedání Kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2014 jako řádné
číslo usnesení 36/7/2014
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ P5

Podnět ve věci údajného pochybení při správě a údržbě majetku – areál Pod Žvahovem

Kontrolní výbor

Bere na vědomí:

  1. podnět ve věci údajného pochybení při správě a údržbě majetku – areál Pod Žvahovem

Ukládá:

  1. zajistit podklady k projednání žádosti KV ZHMP
    Termín plnění: 3. 3. 2014

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě