5. Žádost o prominutí příslušenství bývalé nájemkyni bytu nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné
číslo usnesení 12/5/2018
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Žádost o prominutí příslušenství bývalé nájemkyni bytu nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje / nedoporučuje:

  1. schválit prominutí příslušenství pohledávky (poplatek z prodlení, příp. úrok z prodlení) / nákladů soudního řízení / nákladů oprávněného v exekučním řízení ve výši 100 % (v aktuální výši): … , dříve bytem … , dluh na nájemném a službách … Kč, dluh z poplatku z prodlení  … … (k 3.5.2018), náklady soudního řízení … Kč, náklady oprávněného v exekučním řízení … Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě