4. Žádost o prominutí příslušenství nájemci pozemků nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2018
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Žádost o prominutí příslušenství nájemci pozemků nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje / nedoporučuje:

  1. prominutí příslušentví společnosti Czech outdoor, s.r.o., IČ: 241 99 427, dluh z titulu úroku z prodlení 24.566,33 Kč (k 31.12.2017),  dluh z titulu smluvní pokuty 15.300 Kč (k 31.12.2017), dluh z titulu poplatku z prodlení 278.469,31 Kč (k 31.12.2017), podle zásad ZMČ č. 15/19/2016, odst. II, bod 6).

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě