3. Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné
číslo usnesení 12/3/2018
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Odpis pohledávek nájemců bytů nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům bytů (vše v aktuální výši):

    1) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 22.3.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 22.3.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

    2) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 31.1.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

    3) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

    4) … , dříve bytem … , dluh z nájemného a služeb … Kč, dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

    5) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 30.4.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018), dluh z nákladů řízení … Kč

    6) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 30.4.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

    7) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 30.4.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

    8) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 30.4.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

    9) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 30.4.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018), dluh z úroku z prodlení … Kč (k 30.4.2018)

    10) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 30.4.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018)

    11) … , dříve bytem … , Praha – 5: dluh z nájemného a služeb … Kč (k 30.4.2018), dluh z poplatku z prodlení … Kč (k 30.4.2018), dluh z nákladů řízení  … Kč

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě