2. Přehled rozpočtových opatření

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 12. 6. 2018 jako řádné
číslo usnesení 12/2/2018
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled rozpočtových opatření

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. Zastupitelstvu MČ Praha 5 schválit rozpočtové opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 1 – zvýšení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 16 odst. 3, písmeno b) a to:

    RO 28085 – zvýšení finančních prostředků v celkovém objemu 172.850 tis.Kč Odboru správy bytů a privatizace 

  2. Zastupitelstvu MČ Praha 5 schválit rozpočtové opatření dle rozpisu uvedeného v příloze č. 2 – snížení celkového objemu rozpočtu, provedené v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, § 16 odst. 3, písmeno b) a to:

    RO 28096 – snížení finančních prostředků v celkovém objemu 7.460 tis.Kč Odboru ekonomickému

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě