5. Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2018

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné
číslo usnesení 11/5/2018
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2018

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. Radě městské části Praha 5 schválit přehled o hospodaření městské části Praha 5 za I. čtvrtletí roku 2018 

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě