1. Schválení programu 11. zasedání FV Schválení zápisu 8. a 10. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV

26/06/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 29. 5. 2018 jako řádné
číslo usnesení 11/1/2018
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Schválení programu 11. zasedání FV
Schválení zápisu 8. a 10. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 11. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. program 11. zasedání FV

    zápis 8. a 10. zasedání FV

    ověřovatele zápisu 11. zasedání FV pana Adamjáka

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě