6. Různé

16/05/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 4. 2018 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2018
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Různé

Návrh paní Duškové na projednání Závěrečného účtu OPS VIC za rok 2017 na FV. Pan Adamják upozornil na skutečnost, že toto se projednává na Kontrolním výboru, a až bude Závěrka VIC za rok 2017 schválena, bude zveřejněna na webu MČ P5. Pan Pechar toto potvrdil.
Finanční výbor
Usnesení bylo schváleno … hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě