4. Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč

16/05/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 10. 4. 2018 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2018
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Odpis pohledávek nájemců nebytových prostor nad 100 tis. Kč

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. odpis pohledávek z dlužného nájemného a služeb + příslušenství níže uvedeným nájemcům nebytových prostor (vše v aktuální výši):

    Jiří Birhanzl, IČ: 150 80 153, dříve NP Brožíkova 281/6, Praha – 5: dluh z nájemného a služeb 100.375 Kč (k 19.3.2018), dluh z úroku z prodlení 31.476 Kč (k 19.3.2018)

Usnesení bylo schváleno 7/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě