4. Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

11/04/2018
Zasedání Finančního výboru konané dne 20. 3. 2018 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2018
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Žádost o uzavření splátkové dohody a žádost o prominutí příslušenství

Finanční výbor

Doporučuje:

  1. schválit uzavření splátkové dohody na pohledávku vůči MČ Praha 5 za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedeným nájemcem:

    … , … , dluh na nájemném: … (k 19.1.2018), dluh na příslušenství: … (k 19.1.2018)

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě