1. Schválení zápisu 22. zasedání FV Schválení ověřovatele zápisu 23. zasedání FV Schválení programu 23. zasedání FV

15/11/2017
Zasedání Finančního výboru konané dne 7. 11. 2017 jako řádné
číslo usnesení 23/1/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Schválení zápisu 22. zasedání FV
Schválení ověřovatele zápisu 23. zasedání FV
Schválení programu 23. zasedání FV

Finanční výbor

Schvaluje:

  1. 1) zápis 22. zasedání FV

    2) ověřovatele zápisu 23. zasedání FV pana Adamjáka

    3) program 23. zasedání FV

Usnesení 1) bylo schváleno 6/0/1 hlasy
Usnesení 2) bylo schváleno 7/0/0 hlasy
Usnesení 3) bylo schváleno 6/0/1 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě