7. Různé

Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 22/7/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Různé

Informace o rozšířeném zasedání FV k projednání úplného návrhu rozpočtu MČ P5 dne 21.11.2017
Finanční výbor