6. Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty

Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 22/6/2017
Předkladatel: Trojánek Jan, radní MČ P5

Přehled veřejných zakázek zadaných Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. objednávky a smlouvy podepsané Ing. Pavlem Richterem, starostou a Martinem Slabým, 1. zástupcem starosty, za období od 01. 09. 2017 do 30. 09. 2017 dle přílohy č. 1.

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy