4. Rozpočet Odboru legislativního na rok 2018

Zasedání Finančního výboru konané dne 31. 10. 2017 jako řádné
číslo usnesení 22/4/2017
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva, předseda Finančního výboru

Rozpočet Odboru legislativního na rok 2018

Finanční výbor

Bere na vědomí:

  1. návrh rozpočtu Odboru legislativního na rok 2018

Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy